LORI
Ваш кошик порожній

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
На виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНДЕКО», в особі інтернет магазину www.lori.com.ua (далі – Продавець), публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця www.lori.com.ua.  
Факт здійснення ПОКУПЦЕМ замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формах, згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою ПОКУПЦЯ, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі. Приймаючи даний Договір, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що:
інформація, що надається ПОКУПЦЕМ під час оформлення замовлення Товарів або послуг є правильною та актуальною; 
надана ПОКУПЦЕМ контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, готовність замовлення, уточнення інформації щодо замовлення.
На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомитися з даним Договором.
У Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:
«Оферта» – публічна пропозиція ПРОДАВЦЯ, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
«Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця www.lori.com.ua але не обмежується тільки сайтом.
«Продавець» – компанія, що реалізує Товар/послуги, представлені в інтернет-магазині на сайті www.lori.com.ua але не обмежується тільки сайтом.
«Покупець» – фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.
«Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття ПОКУПЦЕМ умов Договору.
«Замовлення» – окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані ПОКУПЦЕМ при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця www.lori.com.ua або замовлені будь-яким іншим способом.
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. ПРОДАВЕЦЬ здійснює продаж ПОКУПЦЮ Товару за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а ПОКУПЕЦЬ має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, 
зобов’язаний прийняти Товар у відповідності з умовами даного Договору.  
2.2. Даний договір є офіційним документом ПРОДАВЦЯ і є невід’ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті ПРОДАВЦЯ www.lori.com.ua.  
 
МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
 
3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).
3.2. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату ПОКУПЦЕМ, як самостійно, так і в інший запропонований ПРОДАВЦЕМ спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ надалі виступає як особа, що вступила з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини. При цьому ПОКУПЕЦЬ самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і 
ПРОДАВЕЦЬ не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати ПОКУПЦЯ про наявність договору окрім як його публікації на сайті www.lori.com.ua.  
3.3. На письмову вимогу ПОКУПЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ оформляє договір з підписами сторін.  
3.4. ПОКУПЕЦЬ самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті www.lori.com.ua, та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з ПРОДАВЦЕМ, що означає що ПОКУПЕЦЬ ознайомився з даним договором та погоджується з ним.
3.5. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення ПРОДАВЦЕМ на сайті www.lori.com.ua.  
 
ЦІНА ТОВАРУ  
 
4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару/послуги відповідно до існуючого прейскуранту.  
4.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціну Товару/послуг до моменту оформлення замовлення без попередження ПОКУПЦЯ.  
4.3. Остаточною є ціна вказана в рахункові, виставленому ПРОДАВЦЕМ, згідно запиту ПОКУПЦЯ. При цьому рахунок, який отримує ПОКУПЕЦЬ, є дійсним протягом двох днів з моменту його виставлення.
4.4. Ціни вказані на сайті www.lori.com.ua можуть носити ознайомчий характер і відрізнятися від фактичних.
 
ОПЛАТА 
 
5.1. Оплата товарів і послуг, що надаються інтернет-магазином, здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі товарів 
або отримання послуг.  
5.2. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до розділу «Умови оплати і доставки», опублікованому на сайті www.lori.com.ua, де обов’язковим пунктом є передплата 50%. 
5.3. У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний докласти належних зусиль для того, щоб поінформувати 
ПОКУПЦЯ про настання такої/таких подій та поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання ПРОДАВЦЕМ.
5.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати ПРОДАВЦЕМ, що означає сплату 100% вартості замовленого товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього 
пункту, ПРОДАВЕЦЬ не несе ніяких обов’язків перед ПОКУПЦЕМ щодо товарів та послуг замовлених ПОКУПЦЕМ.
5.5. Обов'язок ПОКУПЦЯ зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.  
5.6. Перед здійсненням поставки Товару ПОКУПЦЮ, співробітники інтернет-магазину мають право вимагати від ПОКУПЦЯ надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).  
 
ПОСТАВКА ТОВАРУ  
 
6.1. Поставка замовленого Товару здійснюється згідно умов вказаних на сайті інтернет-магазину www.lori.com.ua в розділах «Умови оплати та доставка».
6.2. Самовивіз Товару можливий зі складу у м. Полтава або м. Київ за попередньою домовленістю з менеджером магазину www.lori.com.ua.
6.3. Терміни і час доставки або відправки товару оговорюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення.  
6.4. У випадку несвоєчасного виконання заявки на поставку товару, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати у ПРОДАВЦЯ знижку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неналежно виконаного зобов’язання, яка діяла в момент не виконання зобов’язання.  
6.5. Оплату за доставку товару здійснює ПОКУПЕЦЬ у повній мірі.
 
ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ  
 
7.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе матеріальну відповідальність,на суму більшу ніж сума грошових коштів, отриманих від ПОКУПЦЯ в якості оплати за Товар/послуги.  
7.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару ПОКУПЦЮ на власний розсуд.
 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  
 
8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:
поставити ПОКУПЦЮ Товар згідно оформленого належним чином та оплаченого згідно умов цього Договору Замовлення; 
не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; 
надати ПОКУПЦЮ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ www.lori.com.ua.
8.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.
8.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його Акцепту.  
ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне використання Товарів ПОКУПЦЕМ.
ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.  
ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:
належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки на сайті ПРОДАВЦЯ www.lori.com.ua;
право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до ПОКУПЦЯ з моменту передачі Товару перевізнику, у випадку доставки кур’єром ПРОДАВЦЯ – в момент передачі ПОКУПЦЮ.
Меблі виготовляються індивідуально для ПОКУПЦЯ у відповідності з каталогами виробника і вибраними ПОКУПЦЕМ характеристиками (колір, розмір, модифікація і т.д.).
Це означає, що, якщо ПОКУПЕЦЬ замовив меблі, які виготовляються на замовлення згідно каталогів і вони не підійшли з якихось причин, та відповідають заявленій якості та комплектності,
то відповідно до ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів», повернути ПРОДАВЦЮ ці меблі неможливо.  
 
УПАКОВКА  
 
9.1. Товар відпускається ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЮ в тарі (упаковці), яка складається з: картонної коробки, поліетилену та міролону, згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).  
 
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  
 
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили.
Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.  
До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо),
заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше).
Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.  
 
ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ  
 
11.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.  
11.2. ПРОДАВЕЦЬ має право на власний розсуд вимагати від ПОКУПЦЯ документального підтвердження автентичності наданої інформації.  
11.3. Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою ПРОДАВЦЯ може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому 
ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-яку шкоду,заподіяну ПОКУПЦЕМ у випадку призупинення/невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 13.1.  
11.4. ПРОДАВЕЦЬ збирає і опрацьовує персональні дані ПОКУПЦІВ
(а саме:прізвище, ім’я, по-батькові ПОКУПЦЯ, адреса доставки, контактні телефони, адреса електронної пошти тощо) в цілях: - виконання умов даного Договору; - доставки ПОКУПЦЮ замовленого ним Товару.  
11.5. Доступ до персональних даних ПОКУПЦЯ мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
11.6. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних
Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.  
 
ГАРАНТІЯ ТА РЕКЛАМАЦІЯ  
 
12.1. На всі товари ПРОДАВЦЯ розповсюджуються гарантійні зобов’язання, згідно законодавства України. Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.  
12.2. У випадку виявлення заводського браку ПОКУПЕЦЬ повинен надати ПРОДАВЦЮ підтвердження виявленого заводського браку згідно розділу «ГАРАНТІЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ», розміщеному на сайті інтернет-магазину www.lori.com.ua. ПРОДАВЕЦЬ має право вимагати фото або відео підтвердження виявленого дефекту. 
12.3. Після розгляду заявки рекламації ПРОДАВЕЦЬ сповіщає ПОКУПЦЯ про результат. Це може бути:  
безкоштовна заміна, ремонт, виготовлення; 
оплачувана заміна, ремонт, виготовлення; 
необхідність привезти деталь для переробки Товару;
повернення товару;
пропозиція про знижку від ПРОДАВЦЯ.
 
12.4. Гарантійними вважаються випадки, які описані у розділі «ГАРАНТІЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ» , опублікованому на сайті www.lori.com.ua. 
 
ІНШІ УМОВИ  
 
13.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.  
13.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції ПОКУПЦЕМ.  
13.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення ПРОДАВЦЕМ змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.  
13.4. ПОКУПЕЦЬ погоджується і визнає,що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між ПОКУПЦЕМ та ПРОДАВЦЕМ, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.  
13.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України. 
 
КОНТАКТИ  
 
14.1. З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь ласка, звертайтесь до ПРОДАВЦЯ:  
Тел.: +38 (097)774 71 42; +380 (95) 376 16 69
e-mail: ukraine@lori.com.ua
 
14.2. Банківські та податкові реквізити:  
 
«Продавець»
 
ТОВ «ГРІНДЕКО»
Код ЄДРПОУ 42273022
р/р 26003054200773 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 331401
36009, м. Полтава, вул. Визволення, 26
Директор Зелений М.О.