LORI
Ваш кошик порожній

Акція - Зроби Фото

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення Акції під умовною назвою

«Зроби фото – отримай знижку»


1. Загальні положення

 

1.1. Організатором акції під умовною назвою «Зроби фото – отримай знижку» (надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «LORI» (за текстом цих Правил – «Організатор» або «Замовник»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «LORI» (за текстом цих Правил – «Виконавець»).

1.3. Строки проведення Акції: з 23.01.2019 року до 23.07.2019 року включно. Акція триває у вказані дати або до закінчення передбаченої Правилами Акції кількості знижок.

 

                 2. Участь в Акції

 

2.1. Учасником Акції можуть бути будь-які громадяни України, які є покупцями продукції «LORI» та які виконали всі умови, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цих Офіційних правил.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути:

1) працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (діти, брати/сестри, батьки);

3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.


3. Умови участі в Акції

 

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:

3.2.1. сфотографувати меблі «LORI», придбані в фірмових магазинах, в інтер’єрі власної оселі;

3.2.2. опублікувати фотографію меблів «LORI» у своєму профілі в соціальній мережі Instagram з обов’язковим тегом нашої офіційної сторінки @lori_ua та хештегом #LORI_photo;

3.2.3. надіслати фотографію меблів «LORI» на електронну адресу kyiv@lori.com.ua (технічні вимоги до завантажуваних фото: горизонтальний / вертикальний знімок, формату: JPG, GIF, PNG, фізичний розмір не більше 5 мегабайт).

Фото не повинне містити матеріали, заборонені законодавством України, а також які порушують авторські права третіх осіб. До участі в Акції не допускаються фото образливого характеру, не допускаються фото, в яких присутні елементи насильства, расової або релігійної непримиренності.

У разі невідповідності фотографії Правилам, Організатор має повне право відмовити Учаснику в участі в Акції.

Надсилаючи фото на пошту Виконавця, Учасник Акції тим самим підтверджує, що права на фото належать особисто йому і в разі пред'явлення претензій або суперечок, пов'язаних з дотриманням авторських прав та/або прав третіх осіб на надіслане фото, Учасник несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи всі можливі витрати, самостійно.

3.3. Кожен Учасник може брати участь в Акції лише один раз та публікувати лише одне фото протягом строку проведення Акції.

3.4. Брати участь у Акції можуть лише Учасники, що належним чином виконали умови даних Правил протягом Періоду проведення Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник погоджується з тим, що Виконавець може використовувати надіслані ним фото (без публікації персональних даних) у соціальних мережах і після закінчення проведення Акції.


4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

 

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про оголошення переможців здійснюється на офіційній сторінці «LORI» в соціальній мережі Instagram: https://www.instagram.com/lori_ua/.

4.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення на веб-сайті www.lori.com.ua, не пізніше ніж за один день їх введення.

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб- сайті www.lori.com.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

 

5. Порядок визначення переможця

 

5.1. Визначення переможців, які отримують знижки, проводиться через 14 календарних днів після публікації Учасником фотографії на своїй особистій сторінці в Instagram.

5.2. По кількості отриманих вподобань до публікації визначається розмір персональної знижки на наступне замовлення:

- більше 50 лайків – 3 % знижки;

- більше100 лайків – 5 % знижки;

- більше 200 лайків – 7 % знижки.


5.3. Знижка надається переможцю по промо-коду, який він отримує після надсилання оригіналу фото на електронну адресу Виконавця kyiv@lori.com.ua.

5.4. По отриманому промо-коду переможець може скористатися знижкою в будь-якому з фірмових магазинів «LORI», адреси яких вказані на сайті www.lori.com.ua.

5.5. Знижки можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил.

5.6. Знижка надається одноразово і в термін не пізніше одного року після визначення переможця Акції.


 

6. Інші умови.

6.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції.

6.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання них (зокрема, від дотримання порядку та строку проведення Акції та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та від отримання знижки.

6.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких фото Учасників на пошту не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені.

6.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції повідомляється:

6.5.1. володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор;

6.5.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, а також з метою бухгалтерського/податкового обліку;

6.5.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 6.5.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти тощо.

6.6. Усі претензії щодо чесності, цілісності, належного проведення Акції тощо, розглядаються та вирішуються Виконавцем самостійно.